Polisy na życie i majątkowe

Ubezpieczenie dla dzieci od wypadków i chorób

Co roku zapewniamy naszym Klientom najlepsze ubezpieczenie dla ich dzieci od wypadków i chorób - nasza polisa obejmuje ochroną dzieci uczęszczające do żłobków, przedszkoli oraz wszystkich szkoły podstawowych i średnich.

 

Szczegóły na stronie www.polisadlasmyka.pl.

Polisa na mieszkanie/dom

Również w trakcie budowy

 • Zalanie – wypłata środków oraz zastępczy dom lub mieszkanie na czas remontu.
 • Przepięcie – wypłata jak za nowy sprzęt o tych samych parametrach.
 • Inne zdarzenia losowe – uderzenie pioruna, silny wiatr, grad, uderzenia pojazdu lądowego. Stłuczenie elementów szklanych.
 • Powódź i zalanie opadami atmosferycznymi.
 • Kradzież z włamaniem – wypłacamy 100% wartości skradzionych przedmiotów.
 • OC w życiu prywatnym.
 • Polisa do kredytu z cesją na Bank.

Ubezpieczenie samochodu

OC i AC

 • Jeśli spowodujesz wypadek, poszkodowani otrzymają pieniądze z Twojej polisy,
 • holowanie i samochód zastępczy w cenie,
 • naprawa auta i pieniądze w razie kradzież,
 • dodatkowe ubezpieczenie szyb, opon, NNW i pomoc prawna.

Polisa OC z tytułu wykonywania usług informatycznych 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni Twój biznes przed konsekwencjami błędów popełnianych w związku z wykonywaniem usług informatycznych przy realizacji kontraktów technologicznych.

Wszystkie rodzaje szkód - rzeczowe i na osobie oraz czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe.

Szeroki zakres terytorialny - czynności zawodowe wykonywane w Europie oraz prawo materialne i jurysdykcja całego świata.

Zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie i innego rodzaju przetwarzanie danych; projektowanie, tworzenie, modyfikacja, instalacja, konfiguracja, utrzymanie, administracja, serwis oprogramowania, systemów informatycznych lubi rozwiązań informatycznych; integracja, outsourcing, hosting lub kolokacja systemów informatycznych oraz doradztwo lub szkolenia

Ubezpieczenie turystyczne

Obejmuje Europę i Świat z możliwością rozszerzenia o rekreacyjne uprawianie snowboardu, narciarstwa i nurkowania.

 • Koszty leczenia - do 500 000 zł, gdy nagle zachorujesz min. z powodu Covid-19. Złamania lub skręcenia w wyniku NW.
 • Odpowiedzialność cywilna - do 200 000 zł za szkody wyrządzone osobie trzeciej, np. w wyniku potrącenia kogoś na nartach.
 • Kradzież w podróży – do 5000 zł za bagaż lub sprzęt sportowy.
 • Transport medyczny do kraju.
 • Transport zwłok osoby ubezpieczonej lub pochówek za granicą.
 • Akcje poszukiwawcze w górach i na morzu.
 • Leczenie stomatologiczne w razie ostrych stanów zapalnych.